Πως Λειτουργεί

 

Φάση α)

Για τον επαγγελματία

Αμέσως μετά την εγγραφή του, ο επαγγελματίας έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει είσοδο στο Dashboard διαχείρισης του καταστήματός του.

Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να δημιουργήσει το προφίλ το καταστήματός του. Στην συνέχεια θα ορίσει τις ζώνες εξυπηρέτησης του καταστήματός του, δηλώνει δηλαδή τις περιοχές στις οποίες απευθύνονται οι παροχές του.

Το 2ο βήμα είναι να ορίσει τους συντελεστές ΦΠΑ για τα προϊόντα του καθώς και τους τρόπους και χρεώσεις αποστολής.

Τώρα, μπορεί να δημοσιεύσει τα προϊόντα του αλλά και να δημιουργήσει προωθητικές ενέργειες για αυτά (όπως εκπτώσεις, κουπόνια προσφοράς, κ.α.)

 

Φάση β)

Για τον καταναλωτή

Κατά την περιήγησή του ο καταναλωτής μπορεί να πραγματοποιήσει ταυτόχρονα έρευνα αγοράς σε περισσότερα του ενός καταστήματα για προϊόντα αλλά και για υπηρεσίες!. Στην προσπάθειά του αυτή φροντίζουμε να συμβάλουμε θετικά δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε πεδία και φίλτρα ταξινόμησης όπως "χρόνος παράδοσης" και "αποδεκτές επιστροφές" καθότι η αξία μιας αγοράς καθορίζεται εντέλει από το αν, πότε και τι τελικά παραλάβαμε εν συγκρίσει με αυτό που θαυμάσαμε αρχικά στην οθόνη. 

Για τον λόγο αυτό, στην καρτέλα "λεπτομέρειες" που εντάσσεται σε κάθε προβαλλόμενο προϊόν ο καταναλωτής μπορεί να λάβει γνώση για τον χρόνο παράδοσης, τις εγγυήσεις, το αν και μέχρι πότε δέχεται επιστροφές το κατάστημα καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική που εφαρμόζει το κατάστημα.

Επιπλέον, κάθε σελίδα προβολής προϊόντος δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να εκδηλώσει την απορία του προς το κατάστημα (πριν την αγορά) υποβάλλοντας αίτημα ενδιαφέροντος. 

Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να επιλέξει (ταυτόχρονα) για αγορά προϊόντα που παρέχονται από περισσότερα του ενός καταστήματα και να ολοκληρώσει την παραγγελία του.

Διαδικασία παραγγελίας:

Για παράδειγμα η Κατερίνα προσθέτει στο καλάθι της μία φούστα από το κατάστημα 1 και μία τσάντα από το κατάστημα 2. Κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας της θα εμφανιστούν οι διαθέσιμοι τρόποι αποστολής σε ότι αφορά την φούστα του καταστήματος 1 και οι διαθέσιμοι τρόποι αποστολής σε ότι αφορά την τσάντα του καταστήματος 2. Σε αυτό το σημείο θα επιλέξει ανά κατάστημα τον επιθυμητό γι' αυτή τρόπο παράδοσης. 
Αμέσως μετά θα κληθεί να επιλέξει έναν από τους δύο διαθέσιμους τρόπους πληρωμής ( 1. πληρωμή κατά την παράδοση / 2. κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης). Προς το παρόν, οι δύο αυτοί τρόποι πληρωμής θα είναι διαθέσιμοι για τις αγορές σας από οποιοδήποτε κατάστημα.

 

Φάση γ)

Για τον επαγγελματία

Αμέσως μετά την υποβολή παραγγελίας, το "γρήγορο" καλάθι διαχωρίζει την συνολική παραγγελία σε επιμέρους παραγγελίες ανά κατάστημα. Έτσι, στο Dashboard κάθε καταστήματος κοινοποιείται προς εκτέλεση η επιμέρους παραγγελία που αφορά τα δικά του προϊόντα.
Ο επαγγελματίας έχει την δυνατότητα να ανανεώνει την κατάσταση πορείας της παραγγελίας (εγκεκριμένη, σε αποστολή, ολοκληρωμένη, σε επιστροφή) ώστε αυτόματα να λαμβάνει γνώση και ο καταναλωτής (από το μενού "Οι παραγγελίες μου") για κάθε εξέλιξη.
Η τελική έκβαση κάθε παραγγελίας, καταγράφεται στο ιστορικό παραγγελιών του καταστήματος, ώστε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την συνολική του απόδοση.